Gård I Januari 2012

De två äldsta byggnaderna (timmertorpet och den fristående ekonomibyggnaden i timmer) är från omk 1600. "Stallet" (den väldigt ledsna byggnaden) är från 1906 och byggdes till 1932. Gården var i samma släkts ägo från 1670 fram till 1823 då det såldes till den lokala gruvverksamhetens intressenter. Innan dess ägdes den av kronan. Som synes står den fortfarande kvar idag.

Här kommer vi fram till gården, som ligger ensamt mitt ute i skogen

Inne i timmertorpet står redskap som ser ut att ha varit med ett tag...

...till exempel en tvättbräda och ett loksele, som nog sett sina bättre dagar

I torpets kammare stod spisen med stort S! Den tog upp ca en fjärdedel av huset

Här finns även en kastrull som utformats speciellt för att passa på gjutjärns spisar

I timmerväggen finns två namn inristade

Magasinbyggnaden i timmer som också den är från ca 1600 kallt

Här hade vi då stallet/ladugården. Den senare tillbyggda delen hade rasat rätt ordentligt

Men taket och väggarna på den äldre delen var hur rakt och fint som helst

Kvarglömd numrerad lår. Inte en blekaste om vad som kunnat varit i den. Brännvin?

Utanför stod den gamla skördetröskan prydligt parkerad


Och likaså bilen. Som det dock inte var så mycket kvar av...

Inga kommentarer: