Transformatorstation April 2012

Ett objekt i lugnt och ostört läge ute i den svenska naturen. En bra bit till närmsta granne. Visst renoveringsbehov föreligger. Annars är objektet i gediget tegel men kan behöva lite hjälp av en murare och en takläggare. Kända fel: Taket har rasat in och det går en spricka (ca 45 meter djup) i marken, rakt igenom byggnaden och vidare på andra sidan. 

 

 

 

Inga kommentarer: