Bruk III Mars 2013

Flertalet byggnader med mycket välbevarad mekanik. Vissa reglage funkar fortfarande utmärkt! Ljusa och fina lokaler, om än något dammiga. Källargångarna kan behöva en liten utpumpning av vatten, men sen är det bara att nyttja. Förlagsvis vinkällare eller annan förvaring. I det närmsta klotterfritt, så någon sådan sanering är i nuläget inte nödvändig. Ett kap!